Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Biz bidüzgünçilik we ok geçirmeýän önümler öndürýäris, Hünär önümlerini özleşdirmek, Çalt subut etmek, Harytlary öz wagtynda tabşyrmak. "Bütewilige esaslanýan, müşderi üçin iň oňat we iň gowy hyzmat ediji" ýurduň howpsuzlygy üçin möhüm goşant goşmak ýörelgesi hökmünde hasaplanýar.

Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Tianhong-a hoş geldiňiz

HABARLAR WE MAGLUMAT

 • Beden ýaraglaryny satyn alanyňyzda NIJ standartlary barada bilmeli zatlaryňyz

  Ilki bilen ýarag satyn alanyňyzda, beden ýaraglarynyň belligini okamak üçin elbetde çykmarsyňyz we beden ýaraglarynyň kanunydygyna şübhelenmersiňiz , worryöne alada etme, umumy adaty söwda merkezlerinde belli bir barlag bar şahadatnama we standart şahsyýet ...

 • a

  Dogry ok geçirmeýän kaskany nädip saýlamaly?

  Ok geçirmeýän kaska ok geçirmeýär, diňe bölünmeginiň öňüni alyp biler, tüpeň oklary täsirli aralykda dürli harby ok geçmeýän kaskalara aňsatlyk bilen girip biler we bu iki göz.Şonuň üçin güýçli gorag ukyby bolan kaskany saýlamak gaty möhümdir.1. Kaskanyň görnüşi Ilki, ...

 • asvsfb (2)

  Ok geçirmeýän plitalar üçin keramiki ulanmak

  Most Iň köp ulanylýan ok geçirmeýän keramiki material 21-nji asyrdan bäri ok geçirmeýän keramika çalt ösdi we alýumin keramikasy (Al₂O₃), alýumin, kremniý karbid, bor karbidi, kremniý nitrid, titanium borid we ş.m. ýaly köp görnüş bar. kremniy karbid cera ...

BIZIOC JEMGY CHET KANALlarymyz

 • facebook
 • twitter
 • youtube
 • instagram