Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Biz hakda

1

BIZ KIM

Ningbo Tianhong Howpsuzlyk Tehnologiýasy CO., LTDNINGBO şäheriniň Cixi şäherinde ýerleşýän weteran KOK-a degişlidir.Hytaýyň Zhejiang welaýaty.
Anti Riot Shield, Anti Riot kaskasy, Bulletproof Shield, Ballistic kaska we beýleki howpsuzlyk önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.
Kompaniýamyzyň bidüzgünçiliklere garşy galkany / kaskasy iň köp satylan bazardyr we köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär, önümleriň hili içerki we daşary ýurtly müşderileriň göwnünden turýar.

Korporatiw

Hytaýda gozgalaň galkanlaryny we gozgalaň kaskalaryny öndüriji bolmak.

Kärhana missiýasy

Müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek.

Esasy gymmatlyklar

Adamlara gönükdirilen, hil taýdan ýeňiş.

https://www.tianhong-nb.com/

TIAN HONG, ISO 9001: 2015 kepillendirilen hil dolandyryş ulgamy (QMS) bar.

Taryhymyz

TIANHONG HOWPSUZLYK TEHNOLOGI 2003ASY 2003-nji ýylda esaslandyryldy. Awtoulag we motosikl böleklerini satmak we motosikllere hyzmat etmek, 5-6 ýyllyk ösüşden soň howpsuzlyk seriýasy pudagyna öwrüldi.
Kompaniýamyz dürli görnüşli polisiýa enjamlaryny professional gözleg we işläp düzmek, dizaýn etmek, öndürmek we öndürmek we satmak bilen meşgullandy we häzirki wagtda iki esasy önümi döredýär: kaska we galkan.zawod etrap ussahanasy 1320㎡, 40 işgär, 5 tehniki işçi.Önümiň hilini durmuş diýip hasaplaýarys, ajaýyp hil kepillendiriş ulgamyny döretdik we ylym we tehnologiýa tarapyndan öňdebaryjy hökmünde gözlegleriň we ösüşiň galkan galkany, berk we täsirli dolandyryş, utgaşdyrmak bilen ajaýyp artykmaçlyk hökmünde baý tejribe toplady. innowasiýa kompaniýasy bolmak üçin kompaniýa.

1

Synag hasabaty

20 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, önümleriň köpüsi Hytaý ýaraglarynyň ýörite önümleriniň hiline gözegçilik we synag merkezinden, Jemgyýet howpsuzlygy ministrliginiň ýörite polisiýa enjamlarynyň hiline gözegçilik we maslahat merkeziniň synagyndan geçdi , milli abraýly synag hasabatlarynyň we garaşsyz gözleg we ösüş önümleriniň birnäçesi bar.

CER (1)

CER (2)

CER (3)

CER (3)