Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Tegelek deşik Dem alýan wendy görnüşi Daşky taktiki ABS kaskasy

Gysga düşündiriş:

Kaskanyň aýratynlyklary: asyl önüm modellemek tehnologiýasyna meňzeş, daşky görnüş standarty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Kaskanyň aýratynlyklary: asyl önüm modellemek tehnologiýasyna meňzeş, daşky görnüş standarty.
Kaskanyň galyňlygy: 3 mm.
Kaska gabygynyň örtük prosesi: örtük prosesi, kiçijik şöhlelendiriji tizligi bilen asyl önümiňkä meňzeýär.
Kaska gabygy materialy: Reýton gorag 3-nji nesil plastmassa polat kompýuter material sintezi, 3C standart.
Plastiki berkidiji we demir ýol modulynyň materialy: polipropilen.
Buraw materialy: arassa polat (daşky gara söndürmek prosesi).
Lenta ulgamynyň materialy: Asma ulgamy bilen Wendi.

Kaskanyň ady Wendi Exfil okuw taktiki kaskasy
Ölçegi Orta / Uly, 55-61 sm baş aýlawyna laýyk gelýär
Agram 660 ± 20g
Reňk BK / OD / TAN, ýa-da özleşdirilen
MOQ 10 sany
Ulanylyşy Sport, gezelenç, münmek, açyk howada ulanmak we ş.m.
Marka ady Tianhong
Eltip bermek Ekspress, howa, deňiz we ş.m. müşderiniň islegine bagly
Köpçülikleýin wagt 4-5 hepde soň nusga tassyklanyldy we goýum tölendi

Tegelek deşik dem alýan wendy görnüşi Daşky taktiki ABS kaskasy (2) Tegelek deşik dem alýan wendy görnüşi Daşky taktiki ABS kaskasy (1)

WENDY taktiki okuw kaskasynda aşakdaky aýratynlyklar bar:

1.Gabygy gowy täsir garşylygy, ýylylyga garşylygy, pes temperatura garşylygy we ýykylmagyna garşylygy bilen ABS-den ýasalýar.Sanderüsti çäge daşlaryny bejermek, şöhlelendiriji täsir bolmaz.
2. Kaska ýumşak we rahat we kelläni netijeli gorap bilýän ýokary dykyzlykly gubkany kabul edýär.
3.BOA gaýyş ulgamynyň basyş nokady ýok, berkligi islendik wagt sazlap bolýar we ýapylmazdan ygtybarly.

Biziň tarapdarlarymyz

jhg
BOA asma ulgamy

Bu eňek kemeri, Wendi kaskalaryna laýyk bolup, kaskanyň arka tarapynda ýerleşýän aýlaw asma ulgamyny ulanyp aňsat sazlanyp bilinýän ygtybarly we amatly şerti üpjün edýär.Asma ulgamy, güýçli howa söweşleri wagtynda iň ýokary rahatlygy we durnuklylygy üpjün edip, kelläňiziň ululygyna we görnüşine laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Çydamly we ýeňil materiallardan ýasalan eňek gaýyş, CS janly oýnuna garşy durmak üçin guruldy.Iň kyn hereketlerde-de kaskaňyzy ýerinde saklaýar, süýşmegiň öňüni alýar we kelläňiz üçin iň ýokary goragy üpjün edýär.

“Wendi” taktiki kaskasy aýlaw asma ulgamy Çin gaýyş, öndürijilik we ygtybarlylyk talap edýän Oýun oýunçylary üçin möhüm garnituradyr.Täzeçillik dizaýny we berk gurluşy bilen, söweş meýdanynda agdyklyk etmek üçin zerur rahatlygy we durnuklylygy üpjün edip, kaskaňyz üçin ajaýyp enjamdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň