Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Lighteňil elde göterilýän göçme harby taktiki ballistik beden ýaraglary ok geçmeýän galkan

Gysga düşündiriş:

Performanceokary öndürijilikli elastik birleşme materialdan ýasalan ajaýyp elastik garşylygy, uly gorag meýdany, ýeňil agramy, partlaýjylyga garşy bölekler we ok geçirmeýän aýna perspektiwaly penjire, aýdyň görüş aýratynlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

El bilen dolandyrylýan ok geçmeýän galkan, ýasamak üçin metal däl galkan, gorag derejesi 3-nji dereje ok geçirmeýän we bidüzgünçilik we beýleki funksiýalar, trambolin ýok, ok geçirmeýän kör ýer, geçip barýan şikesleri ýok edip bilmez.
Galkan korpusyndan, gözegçilik penjiresiniň ýygnagyndan, gysgyçdan, ýassykdan we bilekden ybarat.

Galkan ýokary agramly we ýokary modully polietilen süýümli materialdan ýasalyp, ýeňil agramly, suw geçirmeýän, ultramelewşe garşy we gödek şikesleriň öňüni alyş täsirine eýe.Ulanmak amatly, çeýe, synlamak aňsat we ok geçirmeýän we bidüzgünçiliklere gözegçilik etmek ýaly köp funksiýa bar, hiç hili baý ýa-da ok geçirmeýän kör ýer ýok, girip bilmeýän zyýany ýok edip biler.Jemgyýetçilik howpsuzlygy polisiýasy, ýaragly polisiýa esgerleri, terrorçylyga garşy güýçler ýarag jenaýatçylaryna garşy göreşmek üçin amatly.

Galkan ýokary öndürijilikli polietilen süýüm bilen az matadan dokalan.Galkan, ölçegi 185mm ini x 75mm bolan açyk görünýän penjire bilen üpjün edilýär.Gözegçilik penjiresinde ulanylýan ok geçirmeýän aýna gurluşy bomba hüjüminiň üstünden yzygiderli başlaýar: 8.0mm galyňlykdaky aýna + 1,52mm galyňlykdaky PVB + 8.0mm galyň aýna + 1,25mm galyňlykdaky PU + 4,5mm galyňlykdaky PC tagtasy.

Baglanyş güýji: el bilen tutawaç satyn almagyň berk gurluşy;Tutga bilen galkanyň arasyndaky baglanyşyk bozulmazdan 500N dartgynlyga sezewar edilýär.

6

Spesifikasiýa

Ballistik galkan

Gorag derejesi: Ⅲ Levelarag derejesi : 79 ýeňil suwasty ýarag
Material : UHMW PE Ok derejesi : 51 7.62mm pistolet oky
Okuň tizligi: 480 ~ 515m / s Ölçegi : 900 * 500mm
Gorag meýdany : 0.45㎡ Agramy : 6.0kg
Daşky gurşaw temp : -20 ℃ ~ + 55 ℃ Standart : GA423-2003

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň