Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Beden ýaraglaryny satyn alanyňyzda NIJ standartlary barada bilmeli zatlaryňyz

Satyn alanyňyzdabedeniň ilkinji ýaraglary, Elbetde, beden ýaraglarynyň belligini okamak üçin eliňizden çykmarsyňyz we beden ýaraglarynyň kanunydygyna şübhelenmersiňiz worry worryöne alada etme, umumy söwda merkezlerinde belli bir barlag şahadatnamasy we standart şahsyýeti bar, eger hususy bazarda beden ýaraglaryny satyn alýarsyňyz, aşakdaky mazmuny öwrenmeli.

NIJ standarty näme?

Bu Milli Adalat Instituty (NIJ) neşiri, Beden ýaraglarynyň ballistik garşylygy, NIJ Standard 0101.07, ballistik garşylygy üçin iň pes öndürijilik talaplaryny we synag usullaryny kesgitleýär.bidüzgünçiliklere garşy kostýumABŞ-nyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan tüpeňi we tüpeň oklaryndan goramak üçin ulanylýar.Milli Adalat Institutynyň (NIJ) 0101.06, Beden ýaraglarynyň ballistik garşylygy, 2008-nji ýylda neşir edilen wersiýasy.

IIA görnüşi (9 mm; .40 S&W)

Täze we geýilmedik IIA görnüşli ýarag, 9 mm doly metal penjek bilen synag edilerGörkezilen massasy 8.0 g (124 gr) we tizligi 373 m / s bolan tegelek burun (FMJ RN) oklary± 9.1 m / s (1225 ft / s ± 30 ft / s) we .40 S&W Doly metal penjekli (FMJ) oklar bilengörkezilen massa 11,7 g (180 gr) we tizligi 352 m / s ± 9.1 m / s (1155 ft / s ± 30 ft / s).
Kondisionirlenen IIA görnüşli ýarag, 9 mm FMJ RN oklary bilen synag edilerkesgitlenen massa 8.0 g (124 gr) we tizligi 355 m / s ± 9.1 m / s (1165 ft / s ± 30 ft / s) wegörkezilen massasy 11,7 g (180 gr) we tizligi 325 m / s ± bolan .40 S&W FMJ oklary bilen9.1 m / s (1065 ft / s ± 30 ft / s).

II görnüş (9 mm; .357 Magnum)

Täze we geýilmedik II görnüşli sowut, belli bir massa 8.0 g (124 gr) we tizligi 398 m / s ± 9.1 m / s (1305 ft / s ± 30 ft / 9 mm FMJ RN oklary bilen synag ediler. s) we kesgitlenen massasy 10.2 g (158 gr) we tizligi 436 m / s ± 9.1 m / s (1430 ft / s ± 30 ft / s) bolan .357 Magnum Jacket Soft Point (JSP) oklary bilen.
Kondisionirlenen II görnüşli sowut, belli bir massa 8.0 g (124 gr) we tizligi 379 m / s ± 9.1 m / s (1245 ft / s ± 30 ft / s) 9 mm FMJ RN oklary bilen synag ediler. ) we kesgitlenen massasy 10.2 g (158 gr) we tizligi 408 m / s ± 9.1 m / s (1340 ft / s ± 30 ft / s) bolan 357 Magnum JSP oklary bilen.

IIIA görnüşi (.357 SIG; .44 Magnum)

Täze we geýilmedik IIIA görnüşli sowut, belli bir massa 8.1 g (125 gr) we tizligi 448 m / s ± 9.1 m / s (1470 ft / s ± 30 fut / s) we .44 Magnum Semi Jacketed Hollow Point (SJHP) oklary, belli bir massa 15,6 g (240 gr) we tizligi 436 m / s ± 9.1 m / s (1430 ft / s ±) 30 fut / s).
Kondisionirlenen IIIA görnüşli sowut .357 SIG FMJ FN oklary, kesgitlenen massasy 8.1 g (125 gr) we tizligi 430 m / s ± 9.1 m / s (1410 ft / s ± 30 ft / s)we kesgitlenen massasy 15,6 g (240 gr) we tizligi 408 m / s ± 9.1 m / s (1340 ft / s ± 30 ft / s) bolan .44 Magnum SJHP oklary bilen.

III görnüş (Tüpeňler)

III görnüşli gaty sowut ýa-da plastinka goýulmalary, şerti 9,6 g (147 gr) we tizligi 847 m / s ± 9.1 m bolan 7,62 mm FMJ, polat penjekli oklar (ABŞ harby belligi M80) bilen synag ediler. / s (2780 ft / s ± 30 ft / s). III görnüşli çeýe ýarag, “täze” ýagdaýda we şertli ýagdaýda 7,62 mm FMJ, polatdan ýasalan oklar (ABŞ-nyň Harby belligi M80) bilen synagdan geçiriler. massasy 9,6 g (147 gr) we tizligi 847 m / s ± 9.1 m / s (2780 ft / s ± 30 ft / s).
Bilelikdäki dizaýn hökmünde synag ediljek III görnüşli gaty sowut ýa-da plastinka goýmak üçin çeýe ýaraglar bu ülňülere laýyklykda synagdan geçiriler we kesgitlenen howp derejesinde ýeke-täk ýarag hökmünde laýyk tapylar.Çeýe sowut we gaty sowut / plastinkanyň kombinasiýasy ulgam hökmünde synagdan geçiriler we ulgamyň kesgitlenen howp derejesinde goragy üpjün eder.NIJ tarapyndan tassyklanan gaty sowutlar we plastinkalar, diňe synagdan geçen NIJ tarapyndan tassyklanan çeýe ýarag ulgamy bilen bilelikde geýilende ballistik goragy üpjün edýändigi barada bellik edilmelidir.

IV görnüşi (maragly tüpeň)

IV görnüşli gaty sowut ýa-da plastinka goýulmalary, kesgitlenen massasy 10,8 g (166 gr) we tizligi 878 m / s bolan .30 kalibrli sowut (AP) oklary (ABŞ harby belligi M2 AP) bilen şertli ýagdaýda synagdan geçiriler. .1 9.1 m / s (2880 ft / s ± 30 ft / s). IV görnüşli çeýe ýarag, “täze” ýagdaýda we şertli ýagdaýda .30 kalibrli AP oky (ABŞ-nyň Harby belligi M2 AP) bilen synagdan geçiriler. kesgitlenen massa 10,8 g (166 gr) we tizligi 878 m / s ± 9.1 m / s (2880 ft / s ± 30 ft / s).
Bilelikdäki dizaýn hökmünde synag ediljek IV görnüşli gaty sowut ýa-da plastinka goýmak üçin çeýe ýaraglar bu ülňülere laýyklykda synagdan geçiriler we kesgitlenen howp derejesinde ýeke-täk ýarag hökmünde laýyk tapylar.Çeýe sowutly we gaty sowutly / plastinkanyň kombinasiýasy ulgam hökmünde synagdan geçiriler we ulgamyň kesgitlenen howp derejesinde goragy üpjün eder.NIJ tarapyndan tassyklanan gaty sowutlar we plastinkalar, diňe NIJ tarapyndan tassyklanan bilen geýilende ballistik goragy üpjün edýändigi barada bellik edilmelidir.çeýe ýaraglarsynag edilen ulgamy.

51
42
25

Iş wagty: Mart-09-2024